English: I thank Maureen, from the United States, who has allowed me to share her experience of making a snow labyrinth in her back yard along with some beautiful photos:

In February 2011, I was browsing through a local magazine and my eyes were drawn to a picture of a woman on snowshoes, walking a spiral pattern on the surface of a snow-covered frozen pond. I immediately thought, “I could do that and make a labyrinth!”.  I live in an area where we usually have abundant snowfall that frequently covers the ground for most of the winter.

For reference, I drew the pattern of a 7 circuit labyrinth on paper, indicating pathway directions in different color pencils.  I tucked this paper into my coat pocket, put on my snowshoes and headed into my backyard to begin.  Unlike a traditional labyrinth where the pattern is measured and laid out beforehand, a snow labyrinth begins with a broad expanse of pristine snow and the pattern is tracked without prior preparation.  The result is always unique – and always perfect!

Most winters, the snow lasts a long time and I am able to walk my labyrinth frequently.  I receive support, comfort, advice and wisdom from Spirit as I still my mind and simply follow the pathway.  In Spring, as the labyrinth begins to melt, an amazing transformation occurs – the trodden pathway melts more slowly than the snow between, creating a complete reversal of the pattern!!  Truly a representation of the transformative power of the labyrinth!!

Català: Dono les gràcies a Maureen dels Estats Units per donar-me permis per compartir les seves experiències amb dibuixar un Laberint al seu jardí i més a més unes fotos precioses.

Al mes de febrer del 2011, repassava les pàgines d’una revista i em va atreure l’atenció una imatge d’una dona amb raquetes de neu dibuixant un espiral a la neu sobre una bassa gelada. Immediatament vaig pensar, “Jo podria fer això per dibuixar un laberint!” Visc a una lloc on normalment tenim neu en abundància que freqüentment cobreix la terra per la majoria de l’hivern.

Per tenir una referència vaig dibuixar un laberint de 7 circuits a un paper, indicant les diferents direccions el camí amb llapisses de color. Vaig posar el tros de paper a la butxaca, calçar-me amb les raquetes de neu, i vaig sortir al meu jardí per començar dibuixar. A diferència d’un laberint tradicional on el patró és mesurat i establert prèviament, un laberint de neu comença amb una àmplia extensió prístina de neu i el patró és seguit sense preparació prèvia. El resultat sempre és únic – i sempre perfecte.

La majoria dels hiverns, la neu dura molt temps i puc caminar el meu laberint freqüentment. Rebo suport, confort, consells i saviesa de esperit mentre calmo la ment i simplement segueixo el camí. A la primavera, quan el laberint comença a fondre’s, una sorprenent transformació es produeix – el camí trepitjat es fon més lentament que la neu entremig, creant una inversió completa del dibuix!! Veritablement una representació del poder transformador del laberint!!

This slideshow requires JavaScript.