Exposició a la Biblioteca Pública Carles Rahola Girona

Pau web

Català: Encara esteu a temps per visitar l’exposició “El Camí del Laberint” a la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona.

English: You still have time to vista the exhibition “The Labyrinth Path” in the Public Libray Carles Rahola in Girona.

Español: Todavía hay tiempo para visitar la exposición “El Camino del Laberinto” a la Biblioteca Pública Carles Rahola de Gerona.

 

 

Exposició Interactiva “El Camí del Laberint” – Interactive Exhibition “The Labyrinth Path” – Exposición Interactiva “El Camino del Laberinto”

Català: Em plau invitar-te a “El Camí del Laberint”

Si encara no coneixes “El Camí del Laberint” tindràs l’oportunitat des del 19 de juliol al 29 d’agost a la Biblioteca Carles Rahola al Carrer Emili Grahit a Girona. Fem una presentació el dia 19 de juliol a les 18:30h i tallers familiars el 22 de juliol i 19 d’agost a les 11:00h del matí.

Si ja coneixes el laberint sabràs lo beneficiós serà aprofitar de l’ocasió poder caminar-ho. Si vols portar un grup de persones per fer un taller algun dia em pots escriure’m i ens posem d’acord.

N’hi haurà un laberint dibuixat a terra on pots experimentar “Caminar pel Laberint” i Laberints per traçar amb el dit.

Ens acompanyaran lletres de ceràmica negre cuites per Ceràmiques Bonadona de Quart i les pedres pintades per uns alumnes de l’Institut Carles Rahola i Llorens, l’Institut Jaume Vicens Vives, l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà, l’Institut Santa Eugènia, el FEDAC Sant Narcís i l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal que varen ser exposades durant Girona Temps de Flors a l’exposició Nº 150, fet pels Serveis Educatius del Gironès: “El Viatge, La resistència de l’esperit humà davant l’adversitat i el meravellós poder de l’esperança”. Son les expressions d’uns 125 nois i noies d’entre 12 i 16 anys que han arribat a Catalunya els darrers dos anys i que estan aprenent la llengua i la cultura de Catalunya.

English: It is my pleasure to invite you to “The Labyrinth Path”

If you are not familiar with “The Labyrinth Path” you will have the opportunity from 19th July to 29th August in the Carles Rahola Public Library in Girona. There will be a presentation on 19th July at 18:30h and family workshops on 22nd July and 19th August. At 11:00h.

If you already know the labyrinth you will be aware of the benefits of taking the opportunity to walk it. If you would like to bring a group of people for a workshop please contact me.

There will be a labyrinth drawn on the floor where you can walk it or trace the finger labyrinths.

We will be accompanied by black ceramic leters fired by Bonadona Ceramics, Quart and stones painted by pupils of Montilivi Institute, Carles Rahola i Llorens Institute, Jaume Vicens Vives Institute, Narcís Xifra i Masmitjà Institute, Santa Eugènia Institut, FEDAC Sant Narcís and Santiago Sobrequés i Vidal Institute which were exhibited during Girona Temps de Flors , Exhibition Nº 150, made by the Girona Education Services “The journey, the resistance of the human spirit facing adversity and the wonderful power of hope”. They are the expression of sone 125 children between 12 and 16 years of age who have arrived in Catalonia during the last two years who are learning about the Catalan culture and the Catalan language.

Español: Me complace invitarle a que “El Camino del Laberinto” Si usted todavía no conoce “El Laberinto” tendrán la oportunidad del 19 de julio al 29 de agosto en la biblioteca de Carlos Rahola, Calle Emili Grahit, Girona. Hacemos una presentación el 19 de julio a las18:30h y talleres de familia el 22 de julio y 19 de agosto a las 11:00h de la mañana.

Si ya conoces el laberinto sabes que será beneficioso aprovechar la ocasión para poder caminarlo, Si usted quiere traer a un grupo de personas para hacer un taller algún un día póngase en contacto conmigo.

Habrá un laberinto dibujado en el piso donde se puede experimentar “Camina por el Laberinto” y trazar laberintos con el dedo. Nos acompañan letras de cerámica negra horneados por Cerámicas Bonadona de Quart y las piedras pintadas por los estudiantes del Instituto Montilivi, Instituto de Charles Rahola y Llorens, Instituto Jaume Vicens Vives, Instituto Narcís Xifra i Masmitjà, el Instituto Santa Eugenia, la FEDAC Sant Narcís e Instituto de Santiago Sobrequés y Vidal que fueron expuestos durante Girona Temps de Flors en la exposición Nº 150, de los Servicios Educativos del Gironès: “El viaje, la resistencia del espíritu humano ante la adversidad y el poder maravilloso de la esperanza”. Son las expresiones de unos 125 niños y niñas entre los 12 y 16 años que han llegado a Cataluña en los últimos dos años y que están aprendiendo la lengua y cultura catalanas.

expo laberint

Vine a conèixer el “Camí del Laberint” – Come and discover “The Labyrinth Path” – Ven a conocer el “Camino del Laberinto”

expo laberint copiaCatalà: Si encara no coneixes “El Camí del Laberint” tindràs l’oportunitat des del 19 de juliol al 29 d’agost a la Biblioteca Carles Rahola al Carrer Emili Grahit a Girona. Fem una presentació el dia 19 de juliol a les 18:30h i tallers familiars el 22 de juliol i 19 d’agost.
Hi haurà un laberint dibuixat a terra on pots experimentar “Caminar pel Laberint”, informació dels origins, historia i l’ús modern dels laberints com eines terapèutiques

Ens acompanyaran les pedres pintades per uns alumnes de l’Institut Carles Rahola i Llorens, l’Institut Jaume Vicens Vives, l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà, l’Institut Santa Eugènia, el FEDAC Sant Narcís i l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal que varen ser exposades durant Girona Temps de Flors a l’exposició Nº 150, fet pels Serveis Educatius del Gironès: “El Viatge, La resistència de l’esperit humà davant l’adversitat i el meravellós poder de l’esperança”. Son les expressions d’uns 125 nois i noies d’entre 12 i 16 anys que han arribat a Catalunya els darrers dos anys i que estan aprenent la llengua i la cultura de Catalunya.

English: If you still do not know “The Labyrinth Path” you will have the opportunity from 19 July to 29 August in the library of Charles Rahola, Emili Grahit Street in Girona. There will be a presentation on the 19th of July at 18:30 h and family workshops on 22 July and 19 August. There will be a labyrinth drawn on the floor where you can experience “Walking the Labyrinth”, information about the origins, history and the modern usage of the labyrinths as therapeutic tools.

We will be accompanied by the stones painted by the students of the Institute Charles Rahola i Llorens, the Institut Jaume Vicens Vives, the Narcís Xifra i Masmitjà, the Institute Santa Eugènia, the FEDAC Sant Narcís and the Santiago Institute Sobrequés i Vidal that were exposed during Girona Temps de Flors in the exhibit no. 150, made by the educational services from Girona: “The journey, the resilience of the human spirit in the face of adversity and the wonderful power of hope”. They are the expressions of a 125 boys and girls between the ages of 12 and 16 who have arrived in Catalonia in the last two years and they are learning the Catalan language and culture.

Español: Si aún no conoces “El laberinto Camino” tendrá la oportunidad a partir del 19 de julio al 29 de agosto en la biblioteca de Charles Rahola, calle Emili Grahit en Girona habrá una presentación el 19 de julio a las 18:30 h y talleres familiares el 22 de julio y 19 de agosto. Habrá un laberinto dibujado en el suelo, donde podrá experimentar el “caminar el laberinto”, la información sobre los orígenes, la historia y el uso moderno de los laberintos como instrumentos terapéuticos.

Estaremos acompañados por las piedras pintadas por los estudiantes del Instituto Charles Rahola i Llorens, el Institut Jaume Vicens Vives, Narcís Xifra i Masmitjà, el Instituto Santa Eugènia, la FEDAC Sant Narcís y el Instituto Santiago Sobrequés i Vidal que fueron expuestos durante la Girona Temps de Flors en la exhibición no. 150, realizado por los servicios educativos desde Girona: “El viaje, la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad y el maravilloso poder de la esperanza”.

 

 

Vª Fira ErAquari de La Tallada de l’Empordà

Català:  Estarem participant a la Fira ErAquari de La Tallada de l’Empordà el diumenge 28 de maig tot el dia. Vine a experimentar El Camí del Laberint.

Un laberint per trobar-se, i no pas per perdre’s. No estic parlant del laberint enrevessat on s’han de fer decisions per a triar el camí, creant la indecisió i la por de perdre’s. Si no d’un laberint terapèutic que treballa amb els dos hemisferis del cervell. La majoria de nosaltres funcionem des del costat esquerre del cervell, el costat del raonament, la matemàtica, la geometria . . . . , quan el costat dret és la creativitat, la música, l’art, la poesia, la intuïció . . . . .

Aquest laberint és de set circuits i és unicursal. L’entrada també és sortida És d’un sol camí que arriba fins el centre i es torna pel mateix camí. Caminar sovint pel laberint pot ajudar a desenvolupar el costat dret del cervell per arribar a estar més equilibrat, en harmonia amb la nostra essència.

English: We are participating in the 5th Fair ErAquari in La Tallada de l’Empordà on Sunday 28th May all day. Come and experience The Labyrinth Path.

A labyrinth to find yourself rather than to loose yourself. I am not talking about a complicated Maze where you have to make decisions to choose a path, which creates indecision and fear of getting lost. But a therapeutic labyrinth which works with both hemispheres of the brain. Most of us work with the left hand side, the reasoning side, mathematical, geometrical . . . . , when the right sides is creativity, music, art, poetry, intuition . . .

This labyrinth’s a seven circuit single path. The entrance is also the exit. It is one path to the centre and one returns along the same path. Frequent walking of the labyrinth can help to develope the right hand side of the brain so becoming more balanced, in harmony with our true essence.

Poster Vª

Materials per crear un laberint – Materials for creating a labyrinth

Català: N’hi han moltes maneres de crear un laberint . Tot depèn del lloc, l’espai, el pressupost, les mans d’obra, els materials disponibles i el manteniment. Aqui teneu uns laberints permanents

English: There are many ways to create a labyrinth. It all depends on the place, the space, the budget, the work force, materials available and the maintenance. Here are some permanent labyrinths

Una Experiència amb la Neu – An Experience with the Snow

English: I thank Maureen, from the United States, who has allowed me to share her experience of making a snow labyrinth in her back yard along with some beautiful photos:

In February 2011, I was browsing through a local magazine and my eyes were drawn to a picture of a woman on snowshoes, walking a spiral pattern on the surface of a snow-covered frozen pond. I immediately thought, “I could do that and make a labyrinth!”.  I live in an area where we usually have abundant snowfall that frequently covers the ground for most of the winter.

For reference, I drew the pattern of a 7 circuit labyrinth on paper, indicating pathway directions in different color pencils.  I tucked this paper into my coat pocket, put on my snowshoes and headed into my backyard to begin.  Unlike a traditional labyrinth where the pattern is measured and laid out beforehand, a snow labyrinth begins with a broad expanse of pristine snow and the pattern is tracked without prior preparation.  The result is always unique – and always perfect!

Most winters, the snow lasts a long time and I am able to walk my labyrinth frequently.  I receive support, comfort, advice and wisdom from Spirit as I still my mind and simply follow the pathway.  In Spring, as the labyrinth begins to melt, an amazing transformation occurs – the trodden pathway melts more slowly than the snow between, creating a complete reversal of the pattern!!  Truly a representation of the transformative power of the labyrinth!!

Català: Dono les gràcies a Maureen dels Estats Units per donar-me permis per compartir les seves experiències amb dibuixar un Laberint al seu jardí i més a més unes fotos precioses.

Al mes de febrer del 2011, repassava les pàgines d’una revista i em va atreure l’atenció una imatge d’una dona amb raquetes de neu dibuixant un espiral a la neu sobre una bassa gelada. Immediatament vaig pensar, “Jo podria fer això per dibuixar un laberint!” Visc a una lloc on normalment tenim neu en abundància que freqüentment cobreix la terra per la majoria de l’hivern.

Per tenir una referència vaig dibuixar un laberint de 7 circuits a un paper, indicant les diferents direccions el camí amb llapisses de color. Vaig posar el tros de paper a la butxaca, calçar-me amb les raquetes de neu, i vaig sortir al meu jardí per començar dibuixar. A diferència d’un laberint tradicional on el patró és mesurat i establert prèviament, un laberint de neu comença amb una àmplia extensió prístina de neu i el patró és seguit sense preparació prèvia. El resultat sempre és únic – i sempre perfecte.

La majoria dels hiverns, la neu dura molt temps i puc caminar el meu laberint freqüentment. Rebo suport, confort, consells i saviesa de esperit mentre calmo la ment i simplement segueixo el camí. A la primavera, quan el laberint comença a fondre’s, una sorprenent transformació es produeix – el camí trepitjat es fon més lentament que la neu entremig, creant una inversió completa del dibuix!! Veritablement una representació del poder transformador del laberint!!

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Exposició – Exhibition

Tags

, , , , , , , ,

 

el-cami-del-laberint

 

English: Come walk the labyrinth. Saturday 4th March I will present the labyrinth with an opportunity to practice “Mindfulness” amid paintings and typical Quart pottery pieces and finger labyrinths.

The exhibition will be open at weekends from Saturday 25th February till Sunday 19th March. Open on Saturdays from 10:30 am to 2:00 pm and 4:30 pm to 8:00pm, Sundays from 10:00 am to 2:00 pm.

Catalá: Vine a caminar pel laberint. El dissabte 4 de marça ferem una presentació del laberint amb la oportunitat de practicar “Mindfulness” entre les pintures i creacions en ceràmica típica de Quart i laberints de dit per traçar amb el dit.
L’exposició estarà oberta els caps de semana del dissabte 25 de febrer fins el diumenge 19 de març. Els dissabtes de 10.30 a 14h i 16:30 a 20:00h i els diumenges i festius de 10:00h a 14:00h.

http://www.museuterrissa.cat/es/actualidad/95-exposicions-temporals/269-exposici-n-temporal-el-camino-del-laberinto-es