Laberints a les Catedrals Labyrinths in Cathedrals – Los Laberintos en las Catedrales

Català: A l’edat mitjana s’incorporaven laberints al paviment de les Catedrals i esglésies. El laberint de la Catedral de Chartres a França, és possiblement el més conegut d’Europa. És evident que es feia servir per rituals, probablement per cerimònies puntuals al llarg de l’any o com a símbol de pelegrinatge.

El laberint amida quasi tretze metres de diàmetre i el camí uns dos cents noranta i quatre  metres.

A la primera foto es pot veure el punt central del laberint de la Catedral de Chartres. Aquesta foto vaig prendre el 12 d’octubre del 2008. Aquest dia no es podia caminar pel laberint ja que estava coberta de cadires.

La segona foto mostra el laberint descobert i decorat amb espelmes. Una vista única.

English: In Medieval times labyrinths were incorporated into the paving of the floor of cathedrals and churches. The Chartres Cathedral Labyrinth in France is probably the most well known in Europe. They were used for rituals, probably for seasonal ceremonies throughout the year or as a symbol for pilgrimage.

The labyrinth measures almost thirteen metros in diameter and the path some two hundred and ninety four metres.

The first photograph shows the centre of the Chartres Cathedral labyrinth. I took this photograph on 12th October, 2008. One couldn’t walk the labyrinth as it was covered in chairs.

The second photograph shows the labyrinth decorated with candles. A rare sight!

Español: En épocas medievales laberintos fueron incorporados en la pavimentación del suelo de las catedrales e iglesias. El laberinto de la catedral de Chartres en Francia es probablemente el más conocido en Europa. Los laberintos fueron utilizados con fines rituales, probablemente para ceremonias estacionales durante todo el año o como un símbolo de la peregrinación. El laberinto mide casi 13 metros de diámetro y el camino de unos doscientos noventa y cuatro metros.

La primera fotografía muestra el centro del laberinto de la catedral de Chartres. Esta fotografía la tomé el 12 de octubre, 2008. Uno no podía caminar el laberinto como fue cubierto en sillas.

La segunda fotografía muestra el laberinto decorado con velas. ¡Un espectáculo exceptional!